Home

Onder het motto "Haven van Antwerpen - thuishaven voor Noordrijn-Westfalen" hebben we spelers en partners uit de transport- en logistieke sector, en verladers uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen in de Rheinterrasse Düsseldorf uitgenodigd. Hoogtepunt van het programma was de paneldiscussie met Jacques Vandermeiren, CEO van de Port of Antwerp, en Hendrik Wüst, minister van Verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen
In het kader van de eerste Vlaamse Week in Noordrijn-Westfalen presenteerde de haven van Antwerpen zich als thuishaven van de Noordrijn-Westfaalse economie. Vandaag al gaat meer dan twee derde van de Duitse buitenlandse handel via de westelijke havens en staat de haven van Antwerpen op de tweede plaats na Rotterdam, zoals maandag (18 maart) tijdens het havenevenement in Düsseldorf werd benadrukt. Tegelijkertijd bespraken tal van vertegenwoordigers uit de politiek en de industrie de toekomstige verkeersontwikkeling en de uitbreiding van intermodale verbindingen tussen Antwerpen en Noordrijn-Westfalen.

Goede verbindingen zijn cruciaal
"Antwerpen is een belangrijke locatie voor het wereldwijde import- en exportverkeer van Noordrijn-Westfalen. Omgekeerd zijn de binnenhavens in Noordrijn-Westfalen onmisbare partners voor Europa's op één na grootste zeehaven als trimodale hubs voor het achterlandverkeer. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen van 18 januari 2019 wordt dit partnerschap in de toekomst verder versterkt. De haven van Antwerpen en de achterlandhavens aan de Benedenrijn profiteren vandaag al van een goed ontwikkelde waterweginfrastructuur, die in de toekomst nog verder zal worden geoptimaliseerd", aldus minister van Verkeer Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen. 


Jacques Vandermeiren, CEO van de Port of Antwerp, vult aan: "Noordrijn-Westfalen is een sterke industriële locatie en het vertrekpunt en de bestemming van vele supply chains waarin de haven van Antwerpen stevig is geïntegreerd. We verwachten dat het vrachtverkeer op deze route tegen 2030 met meer dan 40 procent zal toenemen. Daarvoor is een efficiënte grensoverschrijdende infrastructuur nodig, met name voor het spoorvervoer, alsmede regionale knooppunten voor de consolidatie van goederen langs de Rijn".